4 års garantiformular

Som kund har du nu möjlighet att fylla i ett 4-årigt garantiformulär direkt på vår hemsida.

Efter, cirka 1 vecka senare, får du ett garantiintyg med posten, som du måste spara. 4 års garantiformulär måste fyllas i och skickas till oss inom 3 veckor efter köpet av produkten. 4 års garanti kan inte skapas för produkter  som är 3 veckor eller äldre från inköpsdatumet.

 

Villkor:

4-årsgarantin är en kampanj som gäller från 01-01-2011 och gäller alla SILVERLINE-kåpor, med undantag för extraherbara modeller och standardkåpor. 4-årsgarantin är gratis och kunden kan inte faktureras extra för att ha rätt till den.

Den obligatoriska 2-års garantiperioden ingår i 4 års garanti. Garantin gäller endast defekter som orsakats av tillverkaren och förfaller i händelse av att kunden är ansvarig för felet eller skadan. Den extra 4-årsgarantin inkluderar gratis reservdelar och leverans direkt till kunden. Garantin täcker inte kostnaderna för att ersätta delen eller kostnaden till någon annan person. servicetekniker.

Kunden ansvarar för att spara 4-års garantiintyg samt fakturan som mottagits av inköpsstället i samband med köpet. Om en av dessa går förlorad upphör den extra garantin.

I händelse av felaktig information eller försök till fusk upphör garantin att gälla.

  SWEDEN
Silverline Global
JGNORDIC SILVERLINE
E Christensens Vej 90, 7430 Ikast
Tlf Nr.: +45 70 10 40 14 Fax Nr.: +45 70 13 13 89
Email: info@jgnordic.com Email: info@silverline.dk